HRH El A/S
Forside
Profil
IT-Løsninger
Alarm
IHC/IBI
Termografering
Energirigtig belysning
ITV
El tjek
Kontakt

Termografering

Alle genstande afgiver infrarød stråling, afhængig af den tilførte varme. Ved hjælp af termografisk måleudstyr kan HRHs faguddannede folk omsætte den infrarøde stråling til et termogram - et temperaturbillede.

Varmeudvikling er ofte den første indikator på bl.a. defekte komponenter og løse forbindelser. Ved at bruge termografering kan virksomheden opdage unormale tilstande i elektriske installationer. Herefter kan virksomheden rette fejlen så den ikke udvikles og evt. forårsager kortslutning, lysbue og ildebrand.

Termografering anvendes ofte til kvalitetskontrol og som et vigtigt element i vedligeholdelsen af elinstallationer og -anlæg.

HRH - Herstedøster Skolevej 16 - 2620 Albertslund - Tlf: 4343 7722